Zapisy

Dane zgłaszającego:

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Dane do faktury:

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Dowód wpłaty zaliczki w kwocie 1000 zł lub całości za osobę prosimy wpłacić na konto firmy CSDIR Sp. z o.o. Brak dowodu wpłaty uniemożliwia przystąpienie do szkolenia.
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane