Oferta

Nazwa usługi  Cena netto 
 Pakiet standardowego oprogramowania stacji kontroli pojazdów - BATECH-CENTRUM wraz z serwisem i aktualizacjami równowartość 3 okresowych badań technicznych za samochód osobowy – kwartalnie
Instalacja modułu SMS dla SKP  300zł jednorazowo 
Instalacja modułu czytnika dowodów rejestracyjnych (cena nie obejmuje czytnika) 300 zł jednorazowo
Instalacja oprogramowania na nowej stacji 200 zł jednorazowo
Zdalny serwis 150 zł miesięcznie
Aktualizacja programu BATECH- CENTRUM 300 zł jednorazowo
Weryfikacja SKP (przygotowanie do odbioru przez TDT) 700 zł jednorazowo
Powtórna weryfikacja SKP 500 zł jednorazowo
Pakiet nowych aktów prawnych przesyłanych do klienta drogą internetową 300 zł rocznie
Projekty specjalne na zlecenie SKP Indywidualna negocjacja
Indywidualna pomoc dla SKP 500 zl plus dojazd / jednorazowo
Doradztwo przy modernizacji i budowie stacji kontroli pojazdów 500 zł plus dojazd / jednorazowo (lub indywidualnie w zależności od zakresu pomocy)

Umowy licencyjne na program dla SKP podpisywane są na okres 5 lat. W przypadku krótszego okresu wymagana jest indywidualna konsultacja cen. Istnieje możliwość zakupu pakietu autoryzacji stacji kontroli pojazdów przez Centrum Szkolenia Diagnostów i Rzeczoznawców, obejmującego pakiet oprogramowania dla SKP, moduł SMS, moduł czytnika dowodów rejestracyjnych, pakiet nowych aktów prawnych oraz aktualizacje programu BATECH – CENTRUM w cenie trzech badań technicznych miesięcznie.

Szkolenia dla diagnostów:

Szkolenia dla kandydatów na diagnostów obejmują pełny zakres szkolenia, które umożliwia przystąpienie do egzaminu w Transportowym Dozorze Technicznym (lub wybrane części przy uzupełnianiu uprawnień) w celu uzyskania uprawnień diagnosty samochodowego.
Szczegółowy harmonogram w dziale szkolenia i konferencje.
Cena za V działów programu szkolenia – 2200zł .

OFERUJEMY SPRZĘT NA SKP.